BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEB

 • Website

 • Nền tảng
 • Giao diện
 • Chức năng
 • Tên miền
 • Hosting
 • Băng Thông
 • Ngôn ngữ
 • Chuẩn SEO
 • Chuyên nghiêp

 • đ2.000.000

 • Wordpress / PHP
  Nền tảng
 • Chọn mẫu, chỉnh sửa màu sắc
  Giao diện
 • Giới thiệu, tin tức, Gian hàng (đơn giản)
  Chức năng
 • Tặng .com, .net
  Tên miền
 • 02 GB
  Hosting
 • 60 GB
  Băng Thông
 • tiếng Việt
  Ngôn ngữ
 • 100%
  Chuẩn SEO
 • Nâng cao

 • đ5.000.000

 • Wordpress / PHP
  Nền tảng
 • Chọn mẫu, chỉnh sửa (2 lần)
  Giao diện
 • Giới thiệu, tin tức, Gian hàng
  Chức năng
 • Tặng .com, .net
  Tên miền
 • 04 GB
  Hosting
 • Ulimited
  Băng Thông
 • tiếng Việt
  Ngôn ngữ
 • 100%
  Chuẩn SEO
 • Nâng cao

 • đ8.000.000

 • Wordpress / PHP
  Nền tảng
 • Theo yêu cầu (02 mẫu)
  Giao diện
 • Giới thiệu, tin tức, bán hàng
  Chức năng
 • Tặng .com/.net
  Tên miền
 • Ulimited
  Hosting
 • Ulimited
  Băng Thông
 • Anh / Việt
  Ngôn ngữ
 • 100%
  Chuẩn SEO
 • Ken Plus

 • đ10.000.000 +

 • Wordpress / PHP
  Nền tảng
 • Theo yêu cầu (03 mẫu)
  Giao diện
 • Bán hàng chuyên nghiệp
  Chức năng
 • Tặng .com/.net/.vn
  Tên miền
 • Ulimited
  Hosting
 • Ulimited
  Băng Thông
 • Đa ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
 • 100%
  Chuẩn SEO

THIẾT KẾ WEB THEO YÊU CẦU

 • Thiết kế giao diện theo yêu cầu khách hàng

 • Chức năng cơ bản đến cao cấp theo mô hình hoạt động

 • Dung lượng, băng thông không giới hạn

 • Dịch vụ quản trị, chăm sóc Web với giá ưu đãi

 • Bảo hành Website trọn đời

Kho giao diện